Παιγνιοθεραπεια (Playtherapy): Κλάδος εικαστικής θεραπείας όπου στοχεύει :
•  Στην Ανάπτυξη της φαντασίας   
•  Στην Αύξηση της δημιουργικότητας και της δημιουργικής έκφρασης.
Μέσα από την Παιγνιοθεραπεία ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να πειραματιστεί και να εκφράσει ιδέες και συναισθήματα. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άψυχα υλικά, τα οποία μπορεί να χειριστεί με τον τρόπο που θέλει και να αποκτήσει την αίσθηση και την  εμπειρία της δύναμης και της υπεροχής χωρίς να διακινδυνεύει την απόρριψη. Η Παιγνιοθεραπεία εφαρμόζεται τόσο στο πραγματικό όσο και στο συμβολικό επίπεδο. Το μεταφορικό και το συμβολικό δίνουν έμφαση στην ουσία και οδηγούν τους ανθρώπους βαθύτερα στην καρδιά ενός θέματος, πολύ περισσότερο από την λογική. Πολλά συναισθήματά μας, τα οποία δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, μέσα από την Παιχνιδιοθεραπεία, παίρνουν μορφή και είναι δυνατόν να διατυπωθούν λεκτικά, έτσι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες μας, να ανακαλύψουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, να ωριμάσουμε μέσα από υγιείς, δημιουργικούς και λειτουργικούς τρόπους.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
o Μελέτη περιστατικών
• διαχείρισης Θυμού 
• διαχείρισης Επιθετικότητας 
• αναγνώρισης & διαχείρισης Ορίων 
• κακοποίησης 
• απώλειας 
• έκφρασης συναισθημάτων 
• ανάληψης ρόλων σε ομάδες 

Σημαντική τεχνική αποκατάστασης αποτελεί και το θεατρικό παιχνίδι. Μέσα από τη δραματοποίηση, το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί ομαδικά και να ανακαλύπτει στοιχεία  του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Έτσι μέσω της συγκεκριμένης βιωματικής οδού, επιτυγχάνεται  μια αμφίδρομη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του και εξυψώνεται η αυτοεκτίμηση  του.