Η λογοθεραπεία προλαμβάνει, διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σε παιδιά και ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή κοινωνικοποίηση του ατόμου σε πολλά επίπεδα.

Συμπτώματα που χρήζουν επέμβαση λογοθεραπείας:

• Καθυστέρηση της ομιλίας και φτωχό ρεπερτόριο ήχων.
• Μειονεξία στην άρθρωση κάποιων φωνημάτων (π.χ.: ρ/σ)
• Παράλειψη ή αντικατάσταση φωνημάτων σε μια λέξη.
• Δυσχέρεια στο σχηματισμό προτάσεων.
• Φτωχό λεξιλόγιο
• Αδυναμία έκφρασης ,σκέψεών του με τις σωστές λέξεις.
• Δυσκολία στην περιγραφή απλών γεγονότων.
• Εμφάνιση γραμματικών και εκφραστικών λαθών.
• Δυσκολία ομαλής διεξαγωγής μιας συζήτησης.
• Δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών.
• Αδυναμία μυών του στόματος και εμφάνιση σιελόρροιας.
• Δυσκολία διαχειρίσεις τροφών στην στοματική κοιλότητα.
• Γρήγορος ρυθμός ομιλίας, κομπιάσματα και επαναλήψεις λέξεων.
• Ακατάλληλος χρωματισμός φωνής κατά την ομιλία.
• Δυσκολία στο να θυμηθεί ή και να μάθει καινούργιες πληροφορίες και γεγονότα.

Το Επιστημονικό επιτελείο του KIDCENTER αντιμετωπίζει:

• Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
• Aρθρωτικές και φωνολογικές Διαταραχές
• Αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία
• Ειδική γλωσσική διαταραχή
• Γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
• Αναπτυξιακή δυσαρθρία
• Διαταραχές ροής και ομιλίας /τραυλισμό
• Αυτισμό
• Δυσφαγία – διαταραχή σίτισης και κατάποσης
• Μυολειτουργική διαταραχή
• Νοητική υστέρηση /αναπηρία
• Γενετικά σύνδρομα
• Εγκεφαλική παράλυση