Η  λογοθεραπεία  προλαμβάνει, διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας  που εμφανίζονατι σε παιδιά και ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή  κοινωνικοποίηση του ατόμου σε πολλά επίπεδα.

Συμπτώματα που χρήζουν επέμβαση λογοθεραπείας:
Δυσχέρεια στο σχηματισμό προτάσεων.
Αδυναμία έκφρασης ,σκέψεών του με τις σωστές λέξεις.
Δυσκολία στην περιγραφή απλών γεγονότων.
Εμφάνιση γραμματικών και εκφραστικών λαθών.
Δυσκολία ομαλής διεξαγωγής μιας συζήτησης.
Δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών.
Μειονεξία στην άρθρωση κάποιων φωνημάτων (π.χ.: ρ/σ)
Παράλειψη ήχων μέσα σε μια λέξη.

Το  Επιστημονικό επιτελείο του KIDCENTER αντιμετωπίζει :
• Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
• Aρθρωτικές  Διαταραχές
• τραυλισμό Δυσαρθρία
• Δυσφαγία ή διαταραχή κατάποσης