Πώς αντιμετωπίζουμε την Δυσλεξία; Το εξειδικευμένο παιδαγωγικό σύστημα του KIDCENTER περιλαμβάνει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές μεθόδους, που γίνονται πάντα με παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη του δυσλεξικού παιδιού και των γονιών του. Μέσω των ειδικών διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών μας, ο μαθητής αναπτύσσει ευχάριστα τις δεξιότητες του, ανεβάζοντας τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής του.  Στόχος μας, η ενεργητική στάση τόσο του παιδιού όσο και των γονιών του στην αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της απογοήτευσης. 
Πώς αντιμετωπίζουμε τη ΔΕΠΥ; Η προσέγγιση μας στα παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΥ είναι πολυδιάστατη και στηρίζεται σε ψυχοκινητικές και γνωστικο-συμπεριφορικές μεθόδους. Το μεγάλο πλεονέκτημα του κέντρου μας και κύριο Θεραπευτικό μας Εργαλείο όμως είναι η ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ (Biofeedback). Έτσι το παιδί απολαμβάνει το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα BIOKID στο οποίο εμπεριέχονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, συμβουλευτικής και ψυχοκινητικής εκπαίδευσης που στηρίζεται στη διπλή διαδικασία όπου ενώ μια σωματική λειτουργία παρακολουθείται, συγχρόνως προσφέρεται για διάπλαση και επανεκπαίδευση (Βιοανάδραση).

Ποιά προβλήματα λόγου αντιμετωπίζουμε στο KIDCENTER;
Το  Επιστημονικό επιτελείο του KIDCENTER αντιμετωπίζει :
• Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
• Aρθρωτικές  Διαταραχές
• τραυλισμό Δυσαρθρία
• Δυσφαγία ή διαταραχή κατάποσης 

Ποια είναι τα θεραπευτικά πλαίσια της Παιγνιοθεραπείας;
• Μελέτη περιστατικών
o διαχείρισης Θυμού 
o διαχείρισης Επιθετικότητας 
o αναγνώρισης & διαχείρισης Ορίων 
o κακοποίησης 
o απώλειας 
o έκφρασης συναισθημάτων 

Μέσα από τη δραματοποίηση, το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί ομαδικά και να ανακαλύπτει στοιχεία  του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. 
Έτσι μέσω της συγκεκριμένης βιωματικής οδού, επιτυγχάνεται  μια αμφίδρομη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του και εξυψώνεται η αυτοεκτίμηση  του.