1

Πρόκειται για ΕΜΔ του γραπτού λόγου. Ο ακριβής ορισμός της «δυσλεξίας» αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Ο Adams από το 1969 είχε εντοπίσει 32 διαφορετικούς ορισμούς για τη δυσλεξία σε ψυχολογικά και ιατρικά λεξικά, καθώς και στη χρήση του όρου από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, νευρολόγους και ψυχιάτρους.
Δυσλεξία σημαίνει εξαιρετική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην Ανάγνωση, δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του μαθητή, και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της Ορθογραφίας των λέξεων και στην αυτοματοποίηση της Ορθογραφικής Ικανότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!Η δυσλεξία δεν επιφέρει ούτε διανοητική καθυστέρηση, ούτε διαταραχή των αισθήσεων.
Το άτομο με διάγνωση δυσλεξίας :
-Δυσκολεύεται στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία.
-Διαταράσσεται ο προσανατολισμός του.
-Δυσχεραίνεται η αντίληψη της αλληλουχίας.
-Εμφανίζει δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα.

2Πώς αντιμετωπίζουμε την Δυσλεξία;
Το εξειδικευμένο παιδαγωγικό σύστημα του KIDCENTER περιλαμβάνει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές μεθόδους, που γίνονται πάντα με παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη του δυσλεξικού παιδιού και των γονιών του. Μέσω των ειδικών διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών μας, ο μαθητής αναπτύσσει ευχάριστα τις δεξιότητες του, ανεβάζοντας τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής του.  Στόχος μας, η ενεργητική στάση τόσο του παιδιού όσο και των γονιών του στην αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της απογοήτευσης.