1Η βιοανάδραση είναι μία από τις πιο σύγχρονες μη φαρμακευτικές μεθόδους που χρησιμοποιείται σήμερα σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία- συμβουλευτική για να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα του άγχους, φοβιών, κεφαλαλγιών τύπου τάσης, ημικρανιών, ελλειματικής προσοχής κ.α. 
Ο όρος βιοανάδραση (biofeedback ή βιοανατροφοδότηση) αναφέρεται στη διπλή διαδικασία όπου ενώ μια σωματική λειτουργία παρακολουθείται, συγχρόνως προσφέρεται για διάπλαση και επανεκπαίδευση. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές που μετρούν και παρακολουθούν τις σωματικές λειτουργίες ενός ατόμου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανατροφοδοτούνται στο άτομο αμέσως, πιστά και με τρόπο που να τις καταλαβαίνει.

Η βιοανάδραση προσφέρει πληροφορίες και ανατροφοδότηση για σωματικές λειτουργίες που, υπό κανονικές συνθήκες, ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη (καρδιακός παλμός, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία σώματος, εγκεφαλικά κύματα κτλ.). 
2Το άτομο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, σε ειδική οθόνη σήματα που αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω λειτουργίες και έτσι μαθαίνει να τις κατευνάζει/ελέγχει ώστε σε καταστάσεις καθημερινής πίεσης και άγχους να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις συντριπτικές επιπτώσεις που έχει στον οργανισμό του το άγχος. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική νοητική και σωματική χαλάρωση μπορούν να αλλάξουν τη χημεία του εγκεφάλου και να ενδυναμώσουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων μας.